Členy v němčině (1. pád)

Německá podstatná jména se bez členu, ať už určité nebo neurčitého, vyskytují jen vzácně. Podstatná jména v němčině jsou často jiného rodu než v českém jazyce. Proto užitečné učit se německá slovíčka zároveň s jejich členy.

Následující cvičení je zaměřené užití členu určitého a neurčitého v prvním pádu podstatného jména (nominativ). Vaším úkolem je přiřadit správný člen k jeho podstatnému jménu.

Gramatická cvičení

1.) a) Bruder b) Vogel

2.) a) Schwester b) Katze

3.) a) Sohn b) Lehrer

4.) a) Vater b) Blume

5.) a) Arzt b) Haus

6.) a) Tag b) Finger

7.) a) Küche b) Schule

8.) a) Bild b) Tisch

9.) a) Straße b) Stein

10.) a) Stunde b) Stuhl

11.) a) Kopf b) Jahr

12.) a) Freund b) Fisch

13.) a) Aufgabe b) Frage

14.) a) Hunger b) Kuss

15.) a) Baum b) Zahn

16.) a) Wetter b) Bett

17.) a) Winter b) Brief

18.) a) Abend b) Dorf

19.) a) Sonntag b) See

20.) a) Schnee b) Kind

21.) a) Wasser b) Buch

22.) a) Liebe b) Hose

23.) a) Geburtstag b) Gedicht

24.) a) Beispiel b) Wort

25.) a) Anfang b) Arbeit

26.) a) Ende b) Eis

27.) a) Garten b) Fuß

28.) a) Ohr b) Haar

29.) a) Sommer b) Stadt

30.) a) Berg b) Zahl

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Podstatná jména & členy"