Německá zájmena

Německá zájmena, stejně jako podstatná nebo přídavná jména v němčině mění svůj tvar ve větě v závislosti na rodu, čísle a pádu podmětu, jež zastupují. Tato cvičení vám pomohou procvičit různé tvary německých zájmen, stejně jako různé druhy zájmen v němčině.

  • Osobní zájmena- Německá osobní zájmena jsou: ich- já, du-ty er-on, sie-ona, es-ono/to, wir-my, ihr-vy, sie-oni, ony, ona. V této formě jsou požívána pouze v nominativu (1.pádu), v  dativu či akuzativu pak německá osobní zájmena mění svůj tvar následujícím způsobem z dativu: mir, dir, ihm, ihr, uns, euch, ihnen do akuzativu: mich, dich, ihn, ihr, uns, euch, ihnen.
  • Zvratná zájmena- Zvratná zájmena v němčině následují po zvratných slovesech, vztahujících se k podmětu. Např.: „ich wasche mich“- Myju se.
  • Tázací zájmena- Německá tázací zájmena: wer, wen, wem, wessen, was, welcher jsou ekvivalentem k českému: kdo, koho, komu, čí, co, který.
  • Vztažná zájmena- Německá vztažná zájmena odkazují k podmětu věty a mají formu: der, die, das, wer, was, welcher.
  • Neurčitá zájmena- Neurčitá zájmena v němčině jsou: Alle (všichni), ander (další/druzí), etwas (něco), Jed- (každý), kein (žádný), nichts (nic), niemand (nikdo) atd. Tato neurčitá zájmena nedávají přesnou/určitou informaci o podmětu.
  • Přivlastňovací zájmena- Německá přivlastňovací zájmena odkazují k vlastnictví něčeho někým a patří k nim např.: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr.

Zájmena cvičení

Zvratná zájmena lehké (20 příkladů)
Tázací zájmena lehké (17 příkladů)
Vztažná zájmena těžké (13 příkladů)
Neurčitá zájmena těžké (21 příkladů)
Ukazovací zájmena těžké (11 příkladů)
Přivlastňovací zájmena těžké (24 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností