Gramatická cvičení Časy & způsobySlovesa & časováníPády a skloňováníPodstatná jména & členyPřídavná jménaČíslovkyZájmena PříslovcePředložkySpojkySlovosled a stavba větTrpný rod

Německá zájmena

Německá zájmena, stejně jako podstatná nebo přídavná jména v němčině mění svůj tvar ve větě v závislosti na rodu, čísle a pádu podmětu, jež zastupují. Tato cvičení vám pomohou procvičit různé tvary německých zájmen, stejně jako různé druhy zájmen v němčině.

Zájmena cvičení

Zvratná zájmena lehké (20 příkladů)
Tázací zájmena lehké (17 příkladů)
Vztažná zájmena těžké (13 příkladů)
Neurčitá zájmena těžké (21 příkladů)
Ukazovací zájmena těžké (11 příkladů)
Přivlastňovací zájmena těžké (24 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností